מועמד יקר 

לפנ קבלתך למשפחת טרם 

יש למלא ולצרף את הטפסים הנלווים.

בהצלחה

צור

יש לצרף תעודה + ספח
יש לצרף תמונה בקובץ JPG בלבד